Anèmia perniciosa

Consisteix en una disminució del nivell d'hemoglobina com a conseqüència d'un dèficit de vitamina B12 o cobalamina. L'anèmia perniciosa es pot produir com a conseqüència d'una disminució a la secreció de l'anomenat factor intrínsec per part de l'estómac. En condicions normals, el factor intrínsec s'uneix dins l'estómac amb la vitamina B12 procedent dels aliments; posteriorment, el complex del factor intrínsec vitamina B12 circula a través de l'intestí prim fins a fixar-se en receptors específics situats a la part final de l'intestí prim (l'anomenat íleum terminal). La vitamina B12 absorbida circula a través del torrent sanguini per exercir les seves funcions en els diferents teixits de l'organisme. En concret, a la medul·la òssia, la vitamina B12 és essencial per a l'adequada maduració dels glòbuls vermells i, en cas de dèficit, es produeix una anèmia en la qual, característicament, els glòbuls vermells tenen un volum (vegi VCM) molt superior al normal, d'aquí ve que aquest tipus d'anèmia s'inscrigui també dins el grup de les anèmies megaloblàstiques. El dèficit de factor intrínsec de l'anèmia perniciosa es produeix com a conseqüència d'una alteració de la mucosa de l'estómac de naturalesa autoimmune, és a dir, que el propi organisme produeix anticossos contra les cèl·lules gàstriques donant lloc a una gastritis crònica, a un dèficit de factor intrínsec i, finalment, a un dèficit de vitamina B12 que portarà a l'anèmia perniciosa.