Anticòs

També denominats immunoglobulina o gammaglobulines. Són proteïnes que el sistema immune produeix quan detecta substàncies "danyoses" dins l'organisme (per exemple, virus, bacteris, fongs, substàncies químiques) amb la finalitat d'eliminar-les. Els anticossos poden produir-se també contra estructures del propi organisme, es denominen autoanticossos. Aquests es produeixen en diferents malalties autoimmunes (com per exemple, entre altres, el lupus eritematós sistèmic). Els anticossos estan produïts per les denominades cèl·lules plasmàtiques i poden mesurar-se fàcilment en la sang mitjançant una anàlisi bioquímica d'aquesta amb un proteïnograma sèric i la dosificació d'immunoglobulines sèriques. En funció de la seva composició química existeixen diferents tipus d'anticossos o immunoglobulina (Ig): A,D,E,G i M, abreujats IgA, IgD, IgE, IgG i IgM.