Antitrombina III

Es tracta d'una proteïna que circula per la sang i que ajuda a controlar la coagulació d'aquesta. Si els nivells d'antitrombina III a la sang es troben molt disminuïts (habitualment com a conseqüència d'una malaltia hereditària), les persones tenen una predisposició a patir coàguls sanguinis de manera repetitiva (també anomenats trombosis).