Aspirat de medul·la òssia

La medul·la òssia és un teixit esponjós que es troba dins els ossos de l'organisme; en ella s'hi "fabriquen" les diferents cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. L'aspirat de medul·la òssia o punció medul·lar és una exploració molt senzilla, de pocs minuts de durada i sense efectes secundaris en la qual, prèvia anestèsia local, es punciona la part alta de l'estern (l'os que es troba a la part anterior del tòrax i al qual s'uneixen les costelles procedents de la columna vertebral) mitjançant una agulla fina fins a travessar la seva capa més dura (la cortical de l'os), s'entra a la cavitat medul·lar, on es troba allotjada la medul·la òssia i mitjançant una lleugera aspiració s'extreu una mostra d'aquest teixit. L'aspirat de medul·la òssia és una exploració molt utilitzada en el diagnòstic de les malalties de la sang, com per exemple: els limfomes, les leucèmies, el mieloma o les síndromes mielodisplàsiques.