Biòpsia de gangli limfàtic

Els ganglis limfàtics poden augmentar de mida en diferents situacions (malalties infeccioses, malalties tumorals, etc.) (vegi adenopatia) i, en ocasions, amb la finalitat d'aclarir la causa d'aquest engrandiment, és necessari realitzar una biòpsia d'aquests. Consisteix en l'extirpació total o parcial del gangli o d'un dels ganglis limfàtics que estan augmentats de mida. La majoria de vegades el gangli limfàtic a biopsiar és molt accessible, ja que es troba localitzat al coll o a les axil·les, i la maniobra quirúrgica per extreure'l és senzilla i ràpida, essent necessària només anestèsia local o, com a màxim, una lleugera sedació del pacient. En altres, no obstant, el gangli limfàtic anòmal es troba localitzat a l'interior de l'abdomen o del tòrax i per a la seva extracció és precís realitzar maniobres quirúrgiques més "agressives" (toracotomia, laparotomia) per a les quals és necessari un major grau d'anestèsia (anestèsia local). Un cop el cirurgià ha extret el gangli limfàtic per analitzar, aquest es remet al patòleg (és a dir, al metge especialista en processar i analitzar mostres de teixit), qui, després d'efectuar els estudis oportuns, establirà quina és la malaltia que està provocant l'augment de mida dels ganglis limfàtics.