Càncer

Quan parlem de càncer (vegi tumor), ens referim al conjunt de totes les malalties tumorals o neoplàsiques de caràcter maligne. Es tracta, doncs, d'un terme inexacte que no descriu cap malaltia concreta. En Hematologia la paraula càncer no s'utilitza per diferents motius. En primer lloc, precisament, per la seva inexactitud i, en segon lloc, perquè les malalties tumorals o neoplàsiques de la sang, a diferència d'altres com el càncer de pulmó, el càncer de còlon o altres tumors sòlids, no creixen, generalment, formant tumors o "bonys", sinó que circulen per diferents compartiments que conformen la sang (la medul·la òssia, el sistema limfàtic i la pròpia sang) sense formar un veritable tumor. Les malalties tumorals sanguínies reben la seva denominació en funció del tipus de cèl·lula que prolifera d'una manera anòmala: així, quan la cèl·lula que prolifera és el limfòcit, parlem de limfomes, quan es tracta de plasmòcits, ens referim a plasmocitomes, etc.