Leucèmia

Es tracta d’un càncer de la medul·la òssia i de la sang on hi ha una proliferació anòmala de cèl·lules sanguínies, habitualment glòbuls blancs. La paraula leucèmia prové de la contracció dels termes grecs "leucos", que significa blanc i "aima" que significa sang, és a dir, sang blanca. L’aspecte lletós o blanquinós que en ocasions adapta la sang en aquesta malaltia és a causa de la gran quantitat de glòbuls blancs que conté. Les leucèmies es classifiquen en funció del tipus de glòbul blanc que prolifera (leucèmia mieloblàstica, leucèmia limfoblàstica, leucèmia mieloide, leucèmia limfoide) i del temps que triga a instaurar-se la malaltia: en cas que es tracti de dies o setmana, es parla de leucèmia aguda i en cas que es tracti de mesos o anys, fins i tot, es parla de leucèmia crònica. La leucèmia limfloblàstica i la mieloblàstica són, generalment, de tipus aguda, mentre que la leucèmia mieloide i la limfoide són de caràcter crònic.