Macrocitosi

Si el VCM és superior a 100fL, ens trobem davant una macrocitosi. Es pot observar en diferents circumstàncies tant fisiològiques (embaràs, nadons, ancians, sense causa aparent) com patològiques (alcoholisme, síndromes mielodisplàsiques, anèmies hemolítiques, malalties del fetge, dèficit de funció del tiroide o hipotiroïdisme).