Megaloblastosi

Aquest terme s'utilitza quan el VCM es troba per sobre de 120fL, circumstància que s'observa gairebé exclusivament en el dèficit de vitamina B12 i el dèficit d'àcid fòlic (anèmia megaloblàstica).