Proteïnograma

És l'anàlisi de les proteïnes del plasma mitjançant una electroforesi, on aquestes proteïnes se separen després de ser exposades a un camp elèctric. Existeixen cinc grups de proteïnes plasmàtiques: l'albúmina (normalment les més habituals), les alfa-globulines (alfa 1 i alfa 2), les beta-globulines i les gammaglobulines; aquestes últimes es denominen també anticossos o immunoglobulines.