Tumor

Es refereix a qualsevol augment de volum (bony) d'un teixit de l'organisme de l'origen que sigui. A les malalties neoplàsiques o canceroses es formen tumors (o bonys) com a conseqüència d'una proliferació no controlada de cèl·lules anòmales, d'aquí ve que ens hi referim com a malalties tumorals i que, en funció del seu "comportament", reconeguem tumors benignes i tumors malignes. En funció del tipus de creixement de les cèl·lules neoplàsiques, es distingeix també entre tumors del tipus "sòlids" (el càncer de pulmó, el de còlon, el d'estómac, el de pàncrees, etc.) en els quals s'hi identifica una lesió, i els tumors "hematològics o de la sang, on el creixement de les cèl·lules anòmales no produeix "bonys" sinó que aquestes es disseminen al llarg del torrent sanguini, el sistema limfàtic i la medul·la òssia.