VCM

VCM són les sigles del denominat Volum Corpuscular Mig, és a dir, el volum individualitzat de cada un dels glòbuls vermells de l'organisme. El VCM normal es troba entre 80 i 100 femtolitres (també anomenat 10-15 litres, que s'abreuja fL) i el seu valor queda sempre reflectit a l'hemograma o anàlisi de sang. El valor de VCM pot orientar el metge sobre l'origen d'una anèmia. Així, quan es troba disminuït (microcitosi, anèmia microcítica), el més habitual és que es tracti d'una anèmia ferropènica o d'una talassèmia, mentre que quan es troba augmentat (macrocitosi o megaloblastosi si el VCM és superior a 120, anèmia macrocítica o anèmia megaloblàstica), s'costuma a observar en malalties de la sang, com les síndromes mielodisplàsiques, d'altres sistemes, com les malalties hepàtiques i l'alcoholisme. Es pot observar macrocitosi d'una manera fisiològica a les embarassades, als ancians i als nadons, i també en el context de les anèmies hemolítiques. Les causes de megaloblastosi / anèmia megaloblàstica queden restringides, gairebé exclusivament, al dèficit de vitamina B12, al dèficit d'àcid fòlic i la presa d'alguns medicaments.