Vitamina B12

És, de la mateixa manera que l'àcid fòlic, una vitamina del grup B de caràcter hidrosoluble, però, a diferència de les altres vitamines que pertanyen en aquest grup, aquesta vitamina, també denominada cobalamina, s'acumula en grans quantitats en el fetge, cosa que fa que quan es produeix un dèficit d'aquesta, les manifestacions clíniques triguin anys a desenvolupar-se. L'anèmia perniciosa o gastritis crònica atròfica és una de les causes més importants de dèficit de vitamina B12.