Què és una adenopatia?

Denominem adenopatia a l’augment anormal de la mida d’un o diversos ganglis limfàtics. L’engrandiment dels ganglis limfàtics, des d’un punt de vista fisiopatològic es produeix a través de dos mecanismes.

  • L’increment en mida o nombre dels fol·licles limfoides del gangli limfàtic, cosa que explica l’aparició d’adenopaties en els processos infecciosos.
  • La invasió del gangli limfàtica per cèl·lules de naturalesa tumoral.