Quines són les causes de l'aparició d'adenopaties?

L’aparició d’adenopaties es pot observar, sobretot, en el context de malalties infeccioses i de malalties tumorals.

Els tumors i, en especial els limfomes, constitueixen, per la seva importància pronòstica, una de les "pedres angulars" d’aquest diagnòstic diferencial, d’aquí que l’aparició d’adenopaties generi preocupació sobre una hipotètica malaltia "maligna".

Cal remarcar, no obstant, que la majoria de les entitats que integren aquest llistat són causa infreqüent d’una síndrome adenopàtica, tal com queda reflectit a diferents estudis realitzats en l’àmbit de la medicina primària que demostren que les malalties tumorals expliquen l’existència d’adenopaties en només un petit percentatge de pacients i que en la gran majoria d’ocasions, aquestes són d’origen específic o reactiu, no podent establir-se amb certesa el seu origen (veure Bibliografia, 3).