En què consisteix la leucèmia limfàtica crònica?

Aquesta malaltia es caracteritza per l'acumulació a l'organisme (particularment a la medul·la òssia, ganglis, altres teixits limfàtic i sang) d'un subtipus especial de limfòcits B CD5+. Així mateix, la leucèmia limfàtica crònica s'acompanya d'alteracions immunes, com el descens dels nivells immunoglobulines en sèrum. Tot això dóna lloc a l'aparició d'anèmia, plaquetopènia, adenopaties i infeccions, tot i que el més comú és que el diagnòstic s'estableixi a individus que no tenen cap símptoma, a qui, per qualsevol raó, se'ls practica una anàlisi de sang que revela un increment a la xifra de leucòcits (leucocitosi) entre els quals predominen els limfòcits (limfocitosi) B CD5+ abans esmentats.