A qui poden afectar?

Els limfomes poden aparèixer a qualsevol persona. Tot i que, en general, afecten una mica més sovint als homes i a les persones d’edat avançada, poden aparèixer a totes les etapes de la vida.