Com viure amb un limfoma?

Conviure amb un limfoma representa compaginar la vida normal amb etapes en les quals s’ha de rebre tractament.

La quimioteràpia i la radioteràpia poden provocar alguns trastorns molestos, que s’anomenen efectes secundaris. No sempre apareixen o, en alguns casos, poden manifestar-se segons com reacciona l’organisme de cada persona o la durada o intensitat del tractament. No té cap relació la seva possible aparició amb la idea que el tractament funciona o no.

Normalment, aquests efectes són temporals i desapareixen poc temps després de rebre tractament. Fins i tot poden no aparèixer a les primeres sessions i ser més importants al final del tractament.

En alguns casos, el metge pot decidir aturar el tractament per tal que el pacient es recuperi i reprendre’l uns dies després.