Què és un limfoma?

Es tracta d’un càncer, és a dir, d’un creixement anormal de cèl·lules que formen un tumor i que es desenvolupa en el sistema limfàtic.

El sistema limfàtic és una àmplia xarxa de vasos o tubs fins que connecten certs òrgans anomenats ganglis limfàtics. Els podem trobar especialment en axil·les, engonals, coll, tòrax i abdomen i, en ocasions, es poden tocar fins i tot quan estan inflamats, per exemple, a causa d’una infecció.

El sistema limfàtic transporta un líquid blanquinós anomenat limfa que conté els limfòcits. Són un tipus de glòbul blanc de la sang que tenen una gran importància en el control de les infeccions, ja que el sistema immunològic, del qual en formen part els limfòcits, és el responsable de la defensa de l’organisme davant les agressions externes.

El limfoma és un tumor format pel creixement anormal dels limfòcits i pot aparèixer en un gangli limfàtic o en altres localitzacions.