Què és l'Hematologia?

A la sang podem trobar diferents tipus de cèl·lules:

  • Els glòbuls vermells o hematies s'encarreguen del transport d'oxigen als teixits.
  • Els glòbuls blancs són les cèl·lules de defensa davant d'infeccions.
  • Les plaquetes tenen un paper important en la coagulació.

Totes les cèl·lules de la sang s'originen o es fabriquen a la medul·la òssia, des d'on passen al torrent sanguini.

L'hematologia és l'especialitat mèdica que estudia les malalties de la sang. Així, els hematòlegs veiem tant les malalties dels glòbuls vermells (disminució: anèmies; augment: poliglobúlies), com dels glòbuls blancs i de les plaquetes. A més, existeix una altra sèrie de malalties que tradicionalment tracten els hematòlegs i que s'originen als ganglis limfàtics: són els limfomes.