Càncer de bufeta

Unitat de Bufeta de Centro Médico Teknon

La Unitat de Càncer de Bufeta és una creació recent a l'Instituto Oncológico Teknon. Actualment s'estan implementant les guies clíniques segons les recomanacions europees. Aquesta unitat es troba co-liderada per tres dels nostres especialistes en urooncologia.

  • Quina és la incidència del càncer de bufeta?

El càncer de bufeta és el segon tumor més freqüent del sistema genitourinari després del càncer de pròstata. La seva incidència màxima es produeix cap a la sèptima dècada de vida.

  • Quins tipus de tumors existeixen i quin és el seu tractament?

Els tumors de bufeta es classifiquen en dos grans grups denominats superficials o infiltrants. Aquesta denominació ve determinada pel grau d'infiltració del tumor a la paret de la bufeta.

La majoria dels tumors (75%) són tumors superficials. Aquests tumors es tracten, fonamentalment, mitjançant resecció transuretral (a través de la uretra mitjançant un citoscopi). En funció del nivell de profunditat i el grau s'haurà de realitzar tractament amb quimioteràpia o immunoteràpia a través de la uretra. Aquests tumors es poden recidivar malgrat aquests tractaments i convertir-se en tumors infiltrants tot i que la majoria de casos segueixen sent tumors superficials.

L'altre 25% són tumors infiltrants. Aquests tumors requereixen un tractament més agressiu que consisteix en la pràctica d'una cistectomia (extirpar la bufeta). En determinades circumstàncies precisaran tractament amb quimioteràpia endovenosa. Així mateix, en determinades circumstàncies, aquests tumors poden ser tractats amb radioteràpia.

  • Quins són els símptomes dels tumors de bufeta?

El símptoma principal és l'hematúria (sang a l'orina). Davant l'aparició d'aquest símptoma és fonamental que consultem un especialista. Altres símptomes poden ser dolor pèlvic, edema de les cames o trombosi, però aquests es produeixen sobretot quan la malaltia està estesa a la zona pèlvica.

  • Com es realitza el diagnòstic?

Per confirmar el diagnòstic de càncer de bufeta s'ha de realitzar una resecció transuretral (RTU). Aquest procediment és ambulatori i consisteix en col·locar un citoscopi a través de la uretra per visualitzar la bufeta per dins. Això permet determinar si existeix o no un tumor i poder realitzar biòpsies de les àrees problemàtiques. En situacions concretes, l'uròleg li indicarà si és necessari practicar altres exploracions complementàries com el TC o la gammagrafia òssia.

  • Quin és el tractament?

El tractament dependrà si el tumor és superficial o infiltrant. Si es tracta d'un tumor superficial, el tractament consisteix en la resecció endoscòpica del tumor i l'administració o no de quimioteràpia o immunoestimuladors intravesicals.

Si es tracta d'un tumor infiltrant, habitualment el tractament d'elecció consisteix en la cistectomia radical (extirpació de la bufeta i de la pròstata a l'home i de la bufeta i la paret posterior de la vagina a la dona).

En els últims anys, aquesta intervenció es pot realitzar mitjançant laparoscòpia, una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que evita les incisions de gran mida.

    • Radioteràpia. La radioteràpia utilitza, principalment, radiacions ionitzants de molt alta energia per destruir les cèl·lules tumorals impedint la seva divisió. Totes les cèl·lules creixen i es divideixen, però les cèl·lules tumorals ho fan de manera més ràpida. La radioteràpia destrueix les cèl·lules perquè aquestes no es puguin dividir. Algunes cèl·lules normals es poden veure afectades per la radiació, però la majoria es recuperen perquè les cèl·lules sanes disposen de mecanismes reparadors. En el càncer de bufeta i altres tumors s'ha demostrat que com més gran és la dosi de radiació, millors són els resultats de la cura. Així mateix, reduir les dosis innecessàries en els teixits sans és un objectiu primordial de qualsevol tractament amb radioteràpia. La toxicitat es pot reduir de manera significativa en tumors de bufeta utilitzant tècniques de radioteràpia d'alta precisió com la radioteràpia d'intensitat modulada. Centro Médico Teknon és pioner en l'aplicació de radioteràpia d'intensitat modulada. S'aplica a la Unitat de Radiocirurgia i Radioteràpia Esteriotàxica Novalis des de fa diversos anys, amb una àmplia experiència i excel·lents resultats.
    • Quimioteràpia. S'utilitzen diferents tipus de medicaments per destruir les cèl·lules cancerígenes. La quimioteràpia s'utilitza en el càncer de bufeta quan el tumor es troba localment avançat o disseminat.
  • Puc conservar la bufeta?

En situacions concretes sí que es pot conservar la bufeta mitjançant l'ús de la radioteràpia i la quimioteràpia, tot i que els resultats a llarg termini són inferiors quan es comparen amb la cirurgia.