Càncer de ronyó

Unitat de Ronyó de Centro Médico Teknon

L'Instituto Oncológico Teknon és pioner en teràpies antiangiogèniques en càncer de ronyó metastàsic. Igual que en el cas del càncer de pròstata, l'enfocament multidisciplinari, amb la participació d'uròlegs, radiooncòlegs, radiòlegs i patòlegs és fonamental. En els últims anys, la detecció dels tumors renals ha augmentat, fet produït per la major facilitat a l'hora de realitzar exploracions complementàries de l'abdomen.

Investigació en càncer de ronyó

Per primera vegada en més de quinze anys, les citosines no són l'única arma terapèutica en el tractament del càncer de ronyó. Gràcies als avenços en l'estudi de la biologia molecular del càncer de ronyó, s'han desenvolupat tractaments biològics que representen un avenç significatiu en el tractament ja que milloren la supervivència lliure de malaltia i, combinats amb alguns fàrmacs, també la supervivència global. Es tracta també de tractaments menys tòxics que les citoquines.

Existeixen diverses dianes terapèutiques interessants en el tractament del càncer de ronyó. Les més importants són les que tenen relació amb la proliferació cel·lular i amb l'angiogènesi. Destaca la inactivació del gen Von Hippel-Lindau (VHL), present en el 75% dels càncers de ronyó esporàdics. Actualment, sis estudis han demostrat una supervivència lliure de progressió i/o de la supervivència global.

S'estudien dues estratègies per inhibir aquestes dianes: els anticossos monoclonals (bevacizumab, ABX-EGF, cetuximab) i les molècules petites inhibidores de tirosinkinasa (sunitinib, sorafenib, pazopanib, PTK 787 i axitinib). Un altre fàrmac d'interès és el temsirolimus. No obstant, conforme es desenvolupen nous tractaments, apareixen nous desafiaments relatius amb l'ús òptim d'aquests fàrmacs.

Els avenços més significatius han estat revisats en dues recents publicacions efectuades per membres de l'IOT. En una d'elles s'exposa l'experiència recent del fàrmac sorafenib a Espanya.