Càncer de testicle

Unitat de Càncer de Testicle de Centro Médico Teknon

La Unitat de Càncer de Testicle és una creació recent a l'Instituto Oncológico Teknon. Actualment s'estan implementant les guies clíniques segons les recomanacions europees.

El tumor de testicle té altes probabilitats de cura, per aquest motiu ha de ser tractat en centres d'àmplia experiència en aquest tipus de tractament on es produeixi una intensa col·laboració entre els diferents especialistes, tal com succeeix a l'Instituto Oncológico Teknon.

  • Quina és la incidència del càncer de testicle?

El càncer de testicle és el tumor més freqüent en homes menors de 35 anys. En els últims anys s’ha produït un augment de la seva incidència.

  • Quins tipus de tumors existeixen i quin és el seu tractament?

Els tumors de testicle es classifiquen en dos grans grups denominats seminomatosos i no seminomatosos, segons la seva anatomia patològica.

Aquests tumors es tracten, fonamentalment, amb cirurgia, fet que permet la seva cura sempre que es trobi confinat en el testicle. Quan el tumor es troba estès, tant la radioteràpia com la quimioteràpia tenen un paper fonamental en la seva cura. No hem d’oblidar que aquests tumors es curen en un gran percentatge de casos gràcies a aquests tractaments.

  • Quins són els símptomes dels tumors de testicle?

El símptoma principal és el creixement progressiu d'un dels testicles. Altres símptomes són la ginecomàstia (augment del pit) en l'home causada per la secreció d'hormones circulants. En certs casos, la tos o l'hemorràgia pulmonar (presència de metàstasi) poden ser el símptoma inicial. No obstant, aquest últim és cada vegada menys freqüent gràcies a l'augment de cultura mèdica de la societat.

  • Com es realitza el diagnòstic?

El diagnòstic es realitza fonamentalment per ecografia i exploració física. Per completar el diagnòstic sempre és necessària una anàlisi amb marcadors tumorals (beta-HCG, Alfa fetoproteïna i LDH), així com un TC toracoabdominopèlvic.

  • Quin és el tractament?

Si es tracta d’un tumor localitzat, el tractament fonamental és la cirurgia. En ocasions, després de la cirurgia, i depenent de la situació concreta del pacient, pot ser necessària l’administració de radioteràpia o quimioteràpia.

    • Radioteràpia. La radioteràpia s’administra fonamentalment de manera preventiva o quan la malaltia ha recaigut a nivell infradiafragmàtic.
    • Quimioteràpia. S’utilitzen diferents medicaments per destruir les cèl·lules cancerígenes. La quimioteràpia s’utilitza en el càncer de testicle de manera preventiva després de l’extirpació del testicle i a les recaigudes de la malaltia. Quan el tumor es troba disseminat, la quimioteràpia ofereix cures que oscil·len entre el 50 i el 93% en funció de les característiques del malalt i el tumor.