Pielografia ascendent per catèter

Prova diagnòstica que consisteix en la visualització de l'urèter i de la pelvis renal mitjançant l'ús de raigs X en aquells pacients portadors d'un catèter mitjançant la injecció d'un contrast iodat a través del catèter.