Uretrocistografia (Uretro-Cums)

Uretrocistografía (Uretro-Cums)Uretrocistografía (Uretro-Cums)La uretrocistrografia retrògrada i miccional consisteix en l'obtenció d'imatges radiològiques per valorar l'anatomia i la funció de la bufeta i de la uretra. S'aplica material de contrast a través d'una petita sonda que es troba a la uretra i s'obtenen imatges durant l'ompliment i el buidatge de la bufeta.