RX Sacre-còccix

RX Sacro-cóccixRX Sacro-cóccixTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges del sacre i del còccix per al seu estudi. Indicacions: traumatisme, dolor sacre o coccigi.