RX Càvum

RX CavumRX CavumTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges del càvum per al seu estudi. Indicacions: dificultat respiratòria, regurgitació, otitis de repetició.