RX Sins paranasals

RX Senos paranasalesRX Senos paranasalesTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges dels sins paranasals per al seu estudi. Indicacions: cefalea, tos crònica.