RM de Cos sencer (Total body)

RM de Cos sencer (Total body)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de tot el cos mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. És una prova molt important en la recerca de metàstasi en pacients amb neoplàsia coneguda. No requereix preparació prèvia. No és necessari l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini).