RM d'Òrbites

RM d'ÒrbitesRM d'ÒrbitesProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de les òrbites mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: visió doble, traumatisme, sospita de tumor, hipertiroïdisme.