Angio-RM d'Aorta Toràcica

Angio-RM d'Aorta ToràcicaAngio-RM d'Aorta ToràcicaProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de l'aorta toràcica (principal artèria del tòrax) mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. En la majoria dels casos és necessari l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini). Permet un estudi angiogràfic no invasiu gràcies a la injecció de Gadolini amb posterior reconstrucció en 2D i 3D, gràcies a estacions de treball especialitzades. També inclou un estudi de la vàlvula aòrtica, informació imprescindible en cas que el pacient necessiti cirurgia. Aquesta prova està especialment indicada en pacients que requereixen tractament quirúrgic (com a mapa vascular pre-quirúrgic), en el seguiment de pacients amb aneurismes d'aorta, etc.