Biòpsia abdominal guiada per TC

Biopsia abdominal guiada por TCConsisteix en obtenir una mostra de teixit d'una determinada lesió determinada de lesió localitzada en la cavitat abdominal. A vegades es realitza sota sedació, amb l'ajuda de l'equip d'anestèsia. S'utilitzen agulles que permeten l'obtenció d'un cilindre de la lesió que s'ha d'estudiar, que s'enviarà a Anatomia Patològica per a la seva anàlisi histològica. Tot el procediment es realitza controlat per imatges obtingudes per Tomografia Computaritzada (TC) en diversos moments de la biòpsia mitjançant l'ús de Fluoroscòpia-TC. Després de la prova, el pacient resta hospitalitzat per controlar la seva evolució. És necessari que porti proves de coagulació abans de la punció.