Marcatge de llavors d'or per a radioteràpia

Marcaje semillas oro para radioterapiaMarcaje semillas oro para radioterapiaProcediment no invasiu que mitjançant la punció amb material i agulles específiques permet la col·locació d'un marcador d'or (de pocs mil·límetres) al costat de les lesions tumorals localitzades en els òrgans interns. Posteriorment, aquestes partícules facilitaran l'aplicació de radioteràpia en les lesions, que serà més efectiva i menys perjudicial per als teixits sans. El procediment es realitza guiat per Fluoroscòpia-TC. S'aplica anestèsia local i, ocasionalment, sedació. La durada del procediment depèn de la seva dificultat tècnica.