Biòpsia òssia guiada per TC

Biopsia ósea guiada por TCBiopsia ósea guiada por TCConsisteix en obtenir una mostra de teixit d'una determinada lesió òssia. En ocasions es realitza sota sedació, amb l'ajuda de l'equip d'anestèsia. S'utilitzen agulles que permeten l'obtenció d'un cilindre de la lesió que s'ha d'estudiar, que s'enviarà a Anatomia Patològica per a la seva anàlisi histològica. Tot el procediment es realitza controlat amb imatges obtingudes per Tomografia Computaritzada (TC). Després de la prova, el pacient resta hospitalitzat per controlar la seva evolució. És necessari que porti les proves de coagulació abans de la punció.