Biòpsia tòrax guiada per TC

Biopsia tórax guiada por TCConsisteix en obtenir una mostra de teixit d'una determinada lesió toràcica, com per exemple del pulmó, del mediastí, de l'estern, etc. A vegades es realitza sota sedació, amb l'ajuda de l'equip d'anestèsia. S'utilitzen agulles que permeten l'obtenció d'un cilindre de la lesió a estudiar que s'enviarà a Anatomia Patològica per a la seva anàlisi histològica. Tot el procediment es realitza controlat amb imatges obtingudes per tomografia computaritzada (TC) en diversos moments de la biòpsia, mitjançant un equip de Fluoroscòpia-TC. Després de la prova, el pacient resta hospitalitzat per controlar la seva evolució. És necessari portar proves de coagulació abans de la punció.