analisisclinicoanalisisclinico
Laboratorio-de-Análisis-ClínicosLaboratorio-de-Análisis-Clínicos

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Servei integral a l'àrea clínica

article (14)article (14)Centro Médico Teknon disposa d'un servei d'anàlisis clíniques amb associació amb el Laboratori Echevarne.

Es troba situat a la planta -1, i ofereix un servei integral en l'àrea clínica, treballant en diferents àmbits, com l'hematologia, la bioquímica, la immunologia, la genètica molecular o marcadors tumorals, entre altres.

Amb l'objectiu d'aportar informació que permet als especialistes establir un diagnòstic, fer un seguiment o actuar per prevenir una malaltia, aquesta unitat del Servei de Diagnòstics està preparada amb tecnologies d'última generació mitjançant l'adquisició d'equips d'anàlisi automàtics i la implementació dels últims models de softwares de gestió per unificar i estandarditzar processos.

Així mateix, el laboratori compleix amb els estàndards de qualitat internacionals i aconsegueix, així, la mateixa fiabilitat i exactitud en els resultats.

*** Test Prenatal No Invasiu
*** Test CardioChip ®
*** Test NutriChip ®
*** Test ThrombosisChip
*** Test de Detecció del Nivell d'Estrès
*** Test de detecció del sexe fetal en sang materna
*** Test Obeschip

Àrees

Al·lèrgia

L'Àrea d'Al·lèrgia treballa en el diagnòstic de la patologia al·lèrgica, en la identificació dels al·lèrgens responsables d'aquesta patologia i en el monitoratge de pacients sotmesos a teràpia hiposensibilitzant amb la intervenció de pediatres i al·lergòlegs, entre altres especialistes. Així mateix, el departament també estudia les intoleràncies alimentàries, junt amb digestòlegs i nutricionistes, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquelles persones amb trastorns gastrointestinals i altres patologies associades.

Anàlisi per Imatge

L'Àrea d'Anàlisi per Imatge realitza estudis del semen per avaluar la fertilitat masculina, des de perspectives citològiques, bioquímiques i immunològiques. Una anàlisi andrològica completa i la realització de proves funcionals faciliten informació clínica que permet pronosticar el potencial de fertilitat.

Així mateix, l'àrea també treballa en altres camps, com l'avaluació de cristalls o la determinació d'òxid nítric, entre d'altres.

Bioquimica

L'Àrea de Bioquímica se centra en l'anàlisi dels valors en sang, com la glucosa o el colesterol, o en l'orina, com el sediment urinari, que ofereixen als especialistes informació decisiva per al diagnòstic, el control i el seguiment de determinades malalties. En aquest camp també s'analitzen altres paràmetres específics, com l'estudi d'hemoglobinopaties o paràmetres relacionats amb l'estrès oxidatiu.

Citogenètica

L'Àrea de Citogenètica analitza mostres de restes ovulars, de líquid amniòtic i vellositat corial per al diagnòstic prenatal, de cariotips en sang perifèrica i cariotips oncohematològics en medul·la òssia i sang perifèrica. Així mateix, efectua proves de citogenètica molecular amb la tècnica d'hibridació fluorescent in situ (FISH). Habitualment aquesta tècnica s'utilitza en el diagnòstic prenatal per descartar trisomies freqüents i comprovar el sexe del bebè per detectar petites microdelecions; o en el camp de l'oncohematologia.

L'Àrea de Citogenètica ha incorporat aquesta tècnica en els espermatozous per a estudis d'infertilitat, en la valoració de l'amplificació del gen Her2/neu en bloc de parafina en tumor mamari i en el seguiment de tumor urotelial en mostres d'orina.

Genètica Molecular i Patologies Hereditàries

Les anàlisis efectuades per l'Àrea de Genètica Molecular i Patologies Hereditàries permeten detectar problemes de base genètica i hereditària, així com patologies estranyes i altres diagnòstics que compten amb l'aval d'una activitat científica pròpia com l'Alzheimer o la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica.

Hematologia

L'Àrea d'Hematologia realitza serveis hematològics d'hemostàsia, coagulació i proves especials. El departament està especialitzat en estudis elementals de la sang. També analitza altres paràmetres que permeten detectar trastorns en la coagulació sanguínia i fer-ne un seguiment.

Acompanyats d'estudis citològics i immunohematològics, els resultats obtinguts en els treballs d'aquesta àrea són molt importants en situacions patològiques de major o menor entitat clínica.

Hormones i Marcadors Tumorals

Les especialitats d'endocrinologia, oncologia i diagnòstic prenatal són els principals referidors de l'Àrea d'Hormones i Marcadors Tumorals, ja que les anàlisis realitzades en aquesta àrea permeten detectar patologies relacionades amb les àrees clíniques.

En l'àmbit de l'endocrinologia, l'àrea analitza una sèrie de paràmetres per conèixer el funcionament de les glàndules endocrines i l'estat dels eixos hormonals. En el cas oncològic, l'equip es centra en marcadors tumorals, que permeten a l'especialista, juntament amb altres dades, fer un diagnòstic, un tractament o el seguiment d'un pacient. Finalment, en el diagnòstic prenatal, l'àrea treballa en marcadors bioquímics i ecogràfics per establir el risc de cromosomopaties en el primer trimestre i de cromosomopaties i defectes del tub neural en el segon trimestre.

Inmunologia

Els estudis de l'Àrea d'Immunologia ofereixen als especialistes dades per poder diagnosticar, seguir o tractar patologies d'origen autoimmunitari, infecciós, immunodeficiènc, etcètera.

En serologia infecciosa, l'àrea diferencia entre infeccions actuals/recents i la presència d'anticossos residuals (immunitat), i disposa de diferents mètodes d'anàlisi per a una mateixa prova per poder concretar al màxim els resultats. En el cas de l'autoimmunitat, el laboratori disposa d'un ampli catàleg de proves que permeten estudiar des d'anticossos no específics d'òrgan fins a múltiples antígens específics. En immunodeficiències i malalties hematooncològiques, convergeixen diverses tècniques, com proteïnes plasmàtiques, factors de complement, etcètera.

Microbiologia Clínica

L'Àrea de Microbiologia Clínica es caracteritza per ser multidisciplinar. Tot i que el diagnòstic de malalties infeccioses forma part de l'activitat principal d'aquesta àrea, el departament també treballa en el control microbiològic d'àrees hospitalàries i de l'aïllament de gèrmens patògens en manipuladors d'aliments. També realitza tasques d'assessorament d'aspectes tant clínics com epidemiològics, que són de la seva competència.

Toxicologia

A l'Àrea de Toxicologia s'analitzen biomarcadors d'exposició laboral en substàncies químiques, fonamentalment metalls i dissolvents, en base als valors límit de l'INSHT, així com d'altres organismes internacionals. Així mateix, aquesta àrea actua en el camp de la Monitorització Terapèutica de medicaments (TDM) per ajustar i/o avaluar el tractament i realitza confirmacions per cromatografia de gasos- espectrometria de masses (GC-MS).

Actualment, l'àrea també treballa en altres camps com els biomarcadors d'antienvelliment i altres relacionats amb l'alimentació.

Virologia i Microbiologia Molecular

L'Àrea de Virologia i Microbiologia Molecular ofereix als especialistes les eines per diagnosticar, seguir i tractar patologies infeccioses. Així mateix, també treballa en l'estudi genètic de malalties d'origen autoimmunitari.