SPECT de perfusió miocàrdica (esforç/ repòs) amb compostos tecneciats

Està indicat en la realització de l'avaluació de la malaltia coronària (diagnòstic, extensió i severitat de la isquèmia i l'infart de miocardi); l'avaluació de la perfusió en malalties de la microcirculació cardíaca (diabetis mellitus, insuficiència renal); l'avaluació de la viabilitat miocàrdica, així com el moviment i l'engrossiment del múscul cardíac mitjançant gated-SPECT. Es realitza una prova d'esforç en biicleta estàtica i abans d'acabar, per fatiga muscular o per ordre mèdica, s'injecta una primera dosi de radiofàrmac. Quan passen 30 minuts després d'haver acabat l'exercici, s'adquireixen les imatges corresponents al cor en l'esforç. Un cop valorades pel metge nuclear, es decideix si s'administra una segona dosi, qe correspon a les imatges del cor en repòs. Aquesta segona part es pot realizar el mateix dia o un altre dia, en funció del pes del pacient (homes > 90 kg; dones > 80 kg) o segons el criteri mèdic