Ventriculografia isotòpica d'equilibri (repòs)

Està indicat per quantificar la fracció d'ejecció ventricular, avaluar la mobilitat regional de la paret ventricular, valorar el sincronisme de la contracció ventricular o monitoritzar la cardiotoxicitat d'alguns fàrmacs o tòxics (adriamicina, alcohol). El marcatge d'hematies dura 30-45 minuts i l'adquisició de les imatges dura aproximadament 15 minuts.