Gammagrafia d'hemorràgies digestives

El seu objectiu és diagnosticar i localitzar el sagnat intestinal. El marcatge d'hematies dura 30-40 minuts. L'adquisició de les imatges es prolonga fins que s'evidencia el sagnat actiu, fins i tot a les 12-24 hores postinjecció.