Gammagrafia medul·lar macrofàfica

És una exploració que informa de la distribució del sistema reticuloendotelial de la medul·la òssia. Està indicada en la valoració de l'alteració de la distribució normal de la medul·la òssia amb expansió perifèrica: anèmia hemolítica crònica, post-QT i RT, síndromes mieloproliferatius, etc., o en la visualització de la distribució de la medul·la òssia normal de manera complementària a la gammagrafia òssia amb leucòcits marcats a l'estudi de patologia infecciosa òssia, especialment en els casos de pacients portadors de pròtesis o esteosíntesis. L'adquisició de les imatges dura 20-40 minuts i es realitza al cap d'1-2 hores de l'administració del traçador