SPECT cerebral amb transportadors presinàptics de la Dopamina (DaTSCAN)

Està indicada en l'avaluació diagnòstica de síndromes parkinsonians clínicament dubtosos, i en el diagnòstic diferencial entre la tremolor essencial i la síndrome parkinsoniana. L'adquisició de les imatges dura 30-40 minuts i es realitza a les 3-6 hores de l'administració del traçador