Gammagrafia pulmonar de perfusió amb/sense quantificació

És una exploració que informa de la distribució del fluix sanguini pulmonar per atropellament transitori del radiotraçador en el llit vascular arteriós-capil·lar pulmonar (1 de cada 1000 arterioles). Està indicada en l'avaluació de la malaltia pulmonar tromboembòlica, en el diagnòstic i el seguiment per valorar la resposta al tractament i en l'estudi de la perfusió regional pulmonar (EPOC, tumor pulmonar, trasplant). L'adquisició de les imatges dura 15-20 minuts i es realitza als 5 minuts de l'administració del traçador.