Què és la cirurgia de revisió de pròtesi?

La cirurgia de revisions de pròtesi és aquella en què se substitueix la pròtesi que porta el pacient per una nova pròtesi. La substitució de la pròtesi pot ser deguda al desgast del polietilè i/o afluixament, per estar mal col·locada o per una infecció. Però el deteriorament comú en gairebé tots els casos és el dolor.