Es pot produir el contagi a qualsevol edat?

Sí, a qualsevol edat si es mantenen relacions sexuals tot i que no hagi hagut penetració. S'ha demostrat que el virus del papil•loma té major afinitat per unes cèl•lules de l'aparell genital que són més presents en l'adolescència i la joventut i és en aquesta època quan hi ha major risc de contagi. El risc és molt més baix en la dona adulta.