El nostre objectiu es donar suport, promoure i gestionar el coneixement científic

Fundación Teknon és una institució sense ànim de lucre creada el maig de 2003. El nostre objectiu es donar suport, promoure i gestionar el coneixement científic vetllant pels aspectes relacionats amb la docència, la investigació, la formació i la divulgació sanitària.

Des de la seva creació, Fundació Teknon ha treballat amb l'objectiu de:

  • Oferir als investigadors de Centro Médico Teknon el suport per a la gestió i el desenvolupament dels seus projectes científics a través de dispositius de gestió econòmica i administrativa, així com de la recerca de finançament per a la investigació científico-mèdica.
  • Potenciar la docència i la formació mèdica i sanitària. Per això, Fundació Teknon posa en funcionament nombroses activitats emmarcades en la formació mèdica continuada, la docència de postgrau i l'organització d'actes científics.
  • Realitzar activitats de divulgació sanitària amb la finalitat de posar a l'abast del públic general els coneixements mèdics sobre patologies i avenços terapèutics, amb l'ajuda d'especialistes a cada branca de la medicina.
  • Promoure l'establiment de vincles d'àmbit nacional i internacional amb universitats, institucions, empreses del sector sanitari i la societat civil amb la finalitat d'unir esforços i aconseguir els objectius de benefici a la comunitat.

Memoria 2012