Cirurgia nasal funcional

El nas és un òrgan amb moltes funcions crucials que tenen un impacte en la salut general de la persona. Alguns problemes nasals es poden solucionar o pal·liar amb reeducació respiratòria, canvis d’hàbits o medicació. D’altres, requereixen cirurgia.

Les operacions nasals funcionals poden combinar-se amb la rinoplàstia estètica, de manera que en una sola entrada a quiròfan es poden resoldre els dos problemes.

  • Septoplàstia
  • Cirurgia de cornets
  • Cirurgia endoscòpica nasosinusal
  • Cirurgia de la vàlvula
  • Adenoidectomia

Moltes de les malalties nasals més habituals estan relacionades amb algun tipus d’al·lèrgia o hiperreactivitat. Per aconseguir el màxim benefici en aquests casos, cal estudiar bé totes les possibles causes i complementar la cirurgia amb el tractament corresponent.