Cirugía Nasal funcional

Septoplàstia

La septoplàstia és la cirurgia que s’utilitza per corregir deformitats de l’envà nasal (la paret que separa les dues fosses nasals), ja siguin congènites o provocades per un traumatisme.

Pot combinar-se amb altres tipus de cirurgia funcional, com la cirurgia endoscòpica nasosinusal, cirugia de cornets, cirurgia de la vàlvula nasal. Quan es combina amb la cirurgia estètica nasal, parlem de rinoseptoplàstia.

La cirurgia es practica per l’interior de les fosses nasals, sense cicatrius externes visibles.

La cicatrització definitiva de les estructures operades i la regeneració de la mucosa tarda entre sis i divuit mesos des de la intervenció.

Generalment la septoplàstia es realitza amb anestèsia general o amb anestèsia local i sedació, depenent de la complexitat de cada cas. En alguns casos es pot fer només amb anestèsia local.

La intervenció dura entre 15 i 45 minuts i es realitza a quiròfan.

La septoplàstia corregeix els símptomes característics de les alteracions de l'envà nasal:

 • dificultat en la respiració pel nas
 • dolor a la cara i el cap
 • sensació de sequedat al nas
 • mucositat excessiva
 • sagnat nasal freqüent
 • alteracions estètiques
 • alteracions olfactives

Si a part de la desviació de l’envà nasal el pacient pateix alguna malaltia nasal (rinitis, pòlips, etc.), per obtenir el màxim benefici de la cirurgia caldrà acompanyar-la d’un tractament de la malaltia de base i d’un enfocament global de la persona.

Cirugia de cornets

La cirurgia de cornets consisteix en reduir el volum dels cornets, que són unes estructures allargades de teixit erèctil amb un làmina prima d’os a l’interior. Estan situats a la paret lateral de les fosses nassals.

En circumstàncies normals els cornets proporcionen una respiració òptima, facilitant la neteja, l’escalfament i la humidificació de l’aire, i regulant la resistència nasal. Quan, per diferents causes, els cornets tenen un volum més gran del normal, no funcionen correctament i poden causar molèsties de molts tipus. De vegades cal recórrer a la cirurgia per aconseguir normalitzar el funcionament dels cornets i millorar els símptomes.

Depenent de cada cas, la Dra. Colomé corregirà o extirparà més o menys elements patològics dels cornets, sempre sota la premissa de fer el mínim per aconseguir el màxim. Poden operar-se els cornets de les dues fosses nasals, amb làser o radiofreqüència, però de vegades n’hi ha prou intervenint en una sola fossa.

La cirurgia de cornets pot combinar-se amb altres tipus de cirurgia funcional i amb la cirurgia estètica nasal (rinoplàstia).

La cirurgia es practica per l’interior de les fosses nasals, sense cicatrius externes visibles.

L’operació dura entre 5 i 10 minuts, i segons el cas es pot fer a quiròfan, amb anestèsia general o local amb sedació, o a la mateixa consulta, si es fa amb radiofreqüència o làser.

Amb la cirurgia de cornets es poden solucionar símptomes de molts tipus:

 • dificultat de respirar pel nas
 • dolors a la cara i al cap
 • sensació de sequedat de nas i de boca
 • presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa
 • roncs i apnea obstructiva
 • faringitis
 • espessiment de secrecions de gola
 • sinusitis

Cirugia Endoscòpica nasosinusal

La cirurgia endoscòpica nasosinusal és una tècnica molt precisa i molt poc invasiva que aprofita les fosses nasals com a via d’entrada a la zona a intervenir, evitant així haver de fer cicatrius externes.

La cirurgia endoscòpica nasosinusal està especialment indicada per a:

 • reparar estructures anatòmiques anòmales
 • extirpar lesions que alteren les funcions normals del nas, dels sins paranasals, i de la via lacrimal.

Pot combinar-se amb altres tipus de cirurgia funcional (septoplàstia, cirugia de cornets, cirurgia de la vàlvula nasal) i amb la cirurgia estètica nasal (rinoplàstia).

L’operació es fa amb anestèsia general o local amb sedació, i generalment dura entre 30 minuts i 2 hores, segons la complexitat de cada cas.

Amb la cirurgia endoscòpica nasosinusal es poden abordar des de petites lesions o infeccions, fins a grans tumors de la base del crani. Es solucionen símptomes de molts tipus:

 • dificultat de respirar pel nas
 • dolors a la cara i el cap
 • sensació de sequedat nasal
 • presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa
 • hemorràgia nasal
 • llagrimeig persistent
 • alteracions en l’olfacte, la visió o l’audició