Especialista en nas (estètica i funció)

La rinologia és l’estudi i tractament de les patologies nasals i de sins paranasals. La Dra. Colomé, otorrinolaringòloga, rinòloga i cirurgiana, està especialitzada en l’òrgan nasal i en la seva relació amb la resta del cos des de fa més de 25 anys.

El nas ha estat durant molt temps el gran oblidat de la medicina, i malauradament encara ara molts pacients amb patologies nasals tarden molt a acudir al metge.

Paradoxalment, una bona salut nasal és crucial per a la salut general de la persona, ja que el nas té moltes funcions que incideixen en la respiració, l’oxigenació, el gust i l’olfacte, la salut cardiovascular, la fonació i fins i tot la sexualitat.

El nas té també un rol important en l’aspecte físic de les persones, essent el principal responsable de l’harmonia facial. Sentir-se bé amb la pròpia fesomia és un element important de benestar.

La Dra. Colomé estudia cada cas des d’una mirada global i sap molt bé quan cal recórrer a la cirurgia i quan no.