Què és el càncer?

El càncer és el conjunt de malalties que ocorren quan les cèl·lules es tornen anormals i es divideixen de manera descontrolada.

Tots els òrgans del cos estan formats per diferents tipus de cèl·lules que es divideixen en un ordre segons les seves pròpies necessitats. El creixement anormal de les cèl·lules pot donar lloc a un tumor, que pot ser maligne (cancerós) o benigne (no cancerós).

La hiperplàsia benigna de pròstata és el creixement anormal de les cèl·lules benignes de la pròstata. Aquest creixement de la pròstata provoca una pressió sobre la uretra i la bufeta, de tal manera que obstrueix el flux normal d'orina. Més del 50% dels homes a Estat Units d'entre 60 i 70 anys, i més del 90% entre 70 i 90 anys tenen símptomes d'hiperplàsia benigna de pròstata. Si els símptomes són greus, es requereix tractament.

Els tumors malignes creixen i poden danyar altres teixits i òrgans. Si emigren, poden desplaçar-se pel sistema limfàtic i sanguini. D'aquesta manera s'estenen a altres parts del cos, que és el que denominem metàstasi.

Quan el càncer de pròstata es dissemina fora de la pròstata, les cèl·lules canceroses es localitzen amb freqüència en els ganglis limfàtics propers.