Quines són les seves causes?

Tot i que la causa de la malaltia es desconeix, existeixen raons per pensar que té una base genètica. Així, per exemple, la leucèmia limfàtica crònica és poc freqüent a les races asiàtiques i el risc de patir la malaltia és superior en els familiars directes de persones amb leucèmia limfàtica crònica que la resta de població.